Regulamin rezerwacji

 1. Rezerwacja jest dokonywana na podstawie wyboru Pakietu z oferty Wynajmującego, dostępnego na Stronie internetowej bądź z indywidualnego doboru gadżetów.
 2. Rezerwację uważa się za dokonaną po potwierdzeniu dostępnego terminu przez Wynajmującego oraz wpłacie przez Użytkownika zadatku w wysokości o których jest mowa w Ofercie.
 3. Zadatek należy wpłacić w terminie 3 dni od daty przyjęcia wstępnej rezerwacji na konto F.H.U.Klarys nr rachunku bankowego:
  19 1240 1170 1111 0010 8208 4519.
  W tytule przelewu proszę o wpisanie :
  – nr telefonu, 
  – termin realizacji zamówienia,
  – miejsce realizacji zamówienia,
  – rodzaj sprzętu lub pakietu, który Państwo chcą zarezerwować. 
  Brak wpłaty w wymaganym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem warunków rezerwacji i nie wymaga dodatkowego powiadomienia Użytkownika przez Wynajmującego.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty kwoty zadatku, o której mowaw pkt 3 Regulaminu, zostanie wysłane Najemcy ostateczne potwierdzenie faktu dokonania rezerwacji, będące jednocześnie uważane za moment zawarcia Umowy najmu wyznaczonego pakietu bądź indywidualnego gadżetu między Wynajmującym, a Użytkownikiem (zwanym od tego momentu Najemcą). Ostateczne potwierdzenie rezerwacji dokonuje się drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Najemcę (Użytkownika) lub telefonicznie.
 5. Wynajmujący nie odpowiada za niedostarczenie fotobudki z przyczyn leżących po stronie Najemcy np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu miejsca dostarczenia.
 6. Zadatek nie podlega zwrotowi Zleceniodawcy z powodów rezygnacji.